Web Fundación
Web Fundación
Web Fundación

Web Fundación

cat// Web per la Fundació Boscana. Promouen l’inclusió social a persones discapacitades. La web va ser tot un repte, ja que s’inclou el disseny i la programació per fer donatius

cast// Web para la Fundación Boscana. Promueven la inclusión social de personas discapacitadas. La web fue todo un reto, ya que incluye el diseño y la programación para hacer donativos.

eng// Website for Boscana Foundation. They promote the social inclusion of disabled people. The website was a challenge, as it includes the design and programming for making donations.