Web Clicarta
Web Clicarta

Web Clicarta

cat// web per promocionar el codi QR per cartas de restaurants o llistat de preus per establiments que ofereixen algún tipos de servei. Projecte conjunt amb Studio Dalia.

cast// web para promocionar el código QR para cartas de restaurantes o listado de precios para establecimientos que ofrecen algún tipo de servicio. Proyecto conjunto con Studio Dalia.

eng// website to promote the QR code for restaurant menus or price lists for establishments that offer some type of service. Joint project with Studio Dalia.