Oidel
Oidel
Oidel
Oidel

Oidel

cat// Disseny del rapport anual de OIDEL sobre Educació Mundial per la seva presentació a Nacions Unides (Ginebra)

cast// Diseño del rapport anual de OIDEL sobre Educación Mundial para su presentación en Naciones Unidas (Ginebra)

eng// Annual rapport design for OIDEL on Global Education for presentation at the United Nations (Geneva)