Blog :

Matilda’s Moon

Projecte acabat i en ple rendiment!!. Una nova web pels nens acaba de nèixer. La Marta, dissenyadora i personal shopper ha començat una nova etapa empresarial i ara us presento la seva web feta amb molta cura i dedicació. Espero que us agradi. 
Descobreix amb Matilda’s Moon tot un món pels nens: kid’s world, «baby» shopper, «kid’s shopper», decoració, espais de bebes i infantils, festes d’aniversari…

Color de l’any 2013 . PANTONE® 17-5641

Pantone LLC, companyia de X-Rite i autoritat global del color i proveïdor dels estàndards de color professionals per a les indústries del disseny, ha anunciat avui que el PANTONE ® 17-5641 Esmeralda, un verd radiant, exuberant, com el color de l’any per al 2013 .

Aquest color esmeralda, és un verd vívid, augmenta la nostra sensació de benestar i  promou equilibri i harmonia.

Molt sovint associat amb les pedres precioses brillants, la percepció d’Esmeralda és sofisticat i luxós. Des de l’antiguitat, aquest matís lluminós, ha estat el color de la bellesa i la nova vida en moltes cultures i religions. També és el color del creixement, la renovació i prosperitat – cap altre color transmet regeneració més que verd. Durant segles, molts països han optat verd per representar la curació i la unitat.

«El verd és el color més abundant en la naturalesa – l’ull humà veu més verd que qualsevol altre color en l’espectre», va dir Leatrice Eiseman, directora executiva del Pantone Color Institute ®. Simbòlicament, esmeralda porta una sensació de claredat, la renovació i rejoveniment, que és tan important en el complex món d’avui. Aquest to potent i atractiu universal es tradueix fàcilment a la moda i la decoració d’interiors. «


Dons a disfrutar aquest any del color Esmeralda!!!!!


Pantone LLC, an X-Rite company and the global authority on color and provider of professional color standards for the design industries, today announced PANTONE® 17-5641 Emerald, a lively, radiant, lush green, as the Color of the Year for 2013.

The 2012 Color of the Year, PANTONE 17-1463 Tangerine Tango, a spirited, reddish orange, provided the energy boost we needed to recharge and move forward. Emerald, a vivid, verdant green, enhances our sense of well-being further by inspiring insight, as well as promoting balance and harmony.

Most often associated with brilliant, precious gemstones, the perception of Emerald is sophisticated and luxurious. Since antiquity, this luminous, magnificent hue has been the color of beauty and new life in many cultures and religions. It’s also the color of growth, renewal and prosperity – no other color conveys regeneration more than green. For centuries, many countries have chosen green to represent healing and unity.

“Green is the most abundant hue in nature – the human eye sees more green than any other color in the spectrum,” said Leatrice Eiseman, executive director of the Pantone Color Institute®. “As it has throughout history, multifaceted Emerald continues to sparkle and fascinate. Symbolically, Emerald brings a sense of clarity, renewal and rejuvenation, which is so important in today’s complex world. This powerful and universally appealing tone translates easily to both fashion and home interiors.”