Blog :


cat// Arribem a setembre i sembla que tot comenci de zero… M’agradaria fer una petita introducció de les tendències que marcaran l’estil i disseny web de l’any (o temporada) 2012.

Explosió tipogràfica. Una tendència que ja s’està utilitzant però que cada vegada ho veurem més. La tipografia és un element clau en el disseny en general i en el disseny web en particular. Aquest any 2012 les tipografies prendran tot el protagonisme. Barreja de grandàries i estils conviuran en un mateix entorn. No cal tenir por a utilitzar-les, això sí, el criteri i estil de cada dissenyador marcaran el disseny final de la peça gràfica.

Amb una col·locació correcta de la tipografia i del seu ús com a element clau de disseny serà més interessant i diferent per al lector del que està acostumat a veure diàriament en l’entorn web. No solament parlen les imatges. Un bon ús de la tipografia en forma de titulars, peus de foto o destacats, ens ajudarà també a divulgar la informació.

Encara que la usabilitat web marca molt l’ús d’unes o altres tipografies, cada vegada hi ha més facilitats en rasterizar-les. Hem de perdre por a usar-les!.


cast// Llegamos a septiembre y parece que todo empiece de cero… Me gustaría hacer una pequeña introducción de las tendencias que marcarán el estilo y diseño web del año (o temporada) 2012.

Explosión tipográfica. Una tendencia que ya se está utilizando pero que cada vez lo veremos más. La tipografía es un elemento clave en el diseño en general y en el diseño web en particular. Este año 2012 las tipografías tomarán todo el protagonismo. Mezcla de tamaños y estilos convivirán en un mismo entorno. No hay que tener miedo en utilizarlas, eso sí, el criterio y estilo de cada diseñador marcarán el diseño final de la pieza gráfica.

Con una colocación correcta de la tipografía y de su uso como elemento clave de diseño será más interesante y diferente para el lector de lo que está acostumbrado a ver a diario en el entorno web. No solo hablan las imágenes. Un buen uso de la tipografía en forma de titulares, pies de foto o destacados, nos ayudará también a divulgar la información.

A pesar que la usabilidad web marca mucho el uso de unas u otras tipografías, cada vez hay más facilidades en rasterizarlas. Tenemos que perder miedo a usarlas!.

iPhone 5. I si fos realitat?

L’estui Aatma Studio de San Francisco ha fet uns videos conceptuals de com els agradaria que fos el nou iPhone 5 i els futurs smartphones. Jo crec que ho arrivarem a veure molt abans del que ens pensem.
Mireu aquest video…